DataKit Android Transfer
- "Пробив през границата на електронната система и прехвърляне на данни по желание"

 1. Внос износ
 2. Прехвърляне на данни между:

  Компютър ⇔ Android устройства

  iTunes ⇔ Android устройства

  Android устройства ⇔ Android устройства

 3. Управление на файлове на компютър
 4. Търсене, добавяне, преглед, възпроизвеждане, изтриване, дедублиране и редактиране на файл с данни на Android / SD карта на компютър с прост интерфейс.

 5. Поддържани типове данни
 6. Прехвърлете снимки, контакти, музика, съобщения, видеоклипове, плейлист и други на вашия Android телефон.

 7. Управление на приложения на компютър
 8. Инсталиране, деинсталиране и архивиране на приложения на компютър.

 9. Производител на мелодии
 10. Редактирайте местна музика или музика от устройство, за да създадете мелодия на вашия Android телефон.

 11. Напълно съвместим с Android 8.1.