Условия за ползване

Този уебсайт ви предлага най-добрите инструменти за възстановяване на данни на ios. Ние предоставяме информацията и продуктите, достъпни за вас на този уебсайт, при спазване на следните условия. С достъп до този уебсайт вие се съгласявате с тези условия. SafeKit Studio си запазва правото да търси всички правни средства по закон и в справедливост за всяко нарушение на тези условия. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ios-data-recovery.com приема личната ви поверителност много сериозно. Ние не разпространяваме никаква лична информация на трети страни. Съществуват присъщи опасности при използването на който и да е Софтуер, наличен за изтегляне в Интернет, и DataKit Studio настоятелно ви съветва да се уверите, че напълно разбирате всички рискове, преди да изтеглите някой от Софтуера (включително, без ограничение, потенциалната инфекция на вашия система от компютърни вируси и загуба на данни). Вие носите пълна отговорност за адекватната защита и архивиране на данните и оборудването, използвани във връзка с някой от софтуера.

СНИМКИ

Всички лога, екрани за пръскане, заглавки на страници, изображения и графики, показани на този сайт, са сервизни марки, търговски марки и / или търговско облекло (колективно „Марки“) на DataKit Studio или на неговите лицензодатели на трети страни. Освен изрично разрешеното тук, използване, копиране, предаване, показване, промяна или разпространение на всякакви марки под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин без изричното писмено разрешение на DataKit Studio е забранено и може да наруши законите за авторското право, търговската марка, поверителността или други закони на Съединените щати и / или други държави.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и държите DataKit Studio, неговите филиали и техните служители, директори, агенти и служители безвредни от и срещу всякакви искове, загуби, вреди, задължения, разходи и разходи, включително адвокатски хонорари, произтичащи от или свързани с тях към вашето потребителско съдържание, използването на Сайта или нарушение на някое от тези Условия.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Всички коментари или материали, изпратени до DataKit Studio, включително без ограничения обратна връзка, като въпроси, коментари, предложения или всякаква свързана информация относно софтуера, този уебсайт или други продукти, програми или услуги на DataKit Studio („Обратна връзка“), са счита се за неповерителна. DataKit Studio няма никакво задължение по отношение на такава обратна връзка и е свободен да възпроизвежда, използва, разкрива, излага, показва, трансформира, създава производни произведения и разпространява Обратната връзка на други без ограничение и може да използва всякакви идеи , концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такава обратна връзка за всякакви цели, включително, но не само, разработване, производство и пускане на пазара на продукти, включващи такава обратна връзка.

репродукции

Всяко разрешено възпроизвеждане на която и да е от съдържащата се тук информация трябва да включва известия за авторски права, търговски марки или други собствени легенди на DataKit Studio, върху всяко копие на материалите, направени от вас. Лицензът за Софтуера и използването на този уебсайт се регулира от законите на Съединените щати.

АВТОРСКИ

Авторските права в този уебсайт (включително без ограничение, текст, графика, лога, звуци и софтуер) се притежават и лицензират от DataKit Studio. Всички материали, съдържащи се на този сайт, са защитени от Съединените щати и международните закони за авторското право и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, предавани, показвани, публикувани адаптирани или обработвани под каквато и да е форма или по някакъв начин или в каквато и да е медия, без предварително написаното разрешение на DataKit Studio. Нямате право да променяте или премахвате каквото и да е авторско право или друго известие от копия на съдържанието.